Większe możliwości modyfikacji wykresów na Androidzie

Korzystając z aplikacji Google Sheets/Arkuszy Google na Androidzie można już wstawiać wykresy, zmieniać ich rodzaj, przenosić, zmieniać rozmiar i je kasować. Do kolejnych funkcji aplikacji, dostępnych w najnowszej wersji doszły:

  • Dodawanie lub zmiana tytułu wykresu.
  • Dodawanie i zmiana tytułów osi X i Y wykresu.
  • Zmiana koloru serii danych na wykresie.
  • Określenie położenia legendy na wykresie.

Nowe funckje dot. wykresów w Arkuszach Google w systemie Android