Wybór plików do synchronizacji offline w Google Apps

Chwilowa niedostępność internetu nie powinna powstrzymywać naszej pracy. Dlatego teraz administratorzy domen korzystających z Google Apps mają możliwość zezwolenia użytkownikom na pracę offline w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach. Każdy użytkownik samodzielnie może włączyć dostęp offline na swoim Dysku Google. Pliki są wtedy synchronizowane automatycznie, w oparciu o kryterium czasu.

Teraz jednak, użytkownicy zyskają możliwość wyboru konkretnych plików, które mają być dostępne offline, podczas pracy z przeglądarką Chrome na komputerze. Ta nowa funkcja pozwoli na pracę w dowolnym momencie i miejscu, z dowolnie wybranymi uprzednio plikami. W celu udostępnienia pliku w trybie offline, wystarczy na ekranie aplikacji Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje wybrać opcję Dostępne offline w menu pliku.

Wybór pliku do synchronizacji offline

Obecnie funkcja jest dostępna wyłącznie w przeglądarce Chrome na komputerach stacjonarnych i laptopach. Więcej informacji można uzyskać w artykule Pomocy.