Akceptacja certyfikacji Google w programie Privacy Shield

Pod koniec ubiegłego roku ukazał się wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który poddał w wątpliwość zapewnienie ochrony danych klientów w przypadku ich przetwarzania przez amerykańskie firmy, w ramach porozumienia Safe Harbor. Natychmiast więc rozpoczęły się prace nad nowym porozumieniem, które miało zapewnić analogiczne bezpieczeństwo danych przetwarzanych poza Unią Europejską, jak dla przetwarzania wewnątrz Unii. Wynikiem tych prac jest porozumienie Privacy Shield (ang. Tarcza prywatności).

Logo programu Privacy Shield

Wprawdzie prawnicy różnią się w ocenie poziomu rzeczywistej skuteczności tego porozumienia, to jednak krajowe urzędy odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych (w tym polskie GIODO) podjęły decyzję, iż dadzą programowi co najmniej rok na zweryfikowanie w rzeczywistości jego założeń.

Firma Google złożyła w dniu 29 sierpnia 2016 wniosek o akceptację certyfikacji w ramach programu i w dniu 26 września 2016 taki wniosek został zaakceptowany.
Szczegóły certyfikacji Google są dostępne na dedykowanej stronie Privacy Shield.