Lepsze raportowanie zdarzeń w Google Drive

Coraz więcej firm aktywnie współdzieli pliki przechowywane na Dysku Google, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z partnerami biznesowymi w innych organizacjach. Administratorzy chcą, w związku z tym, móc audytować i raportować te zdarzenia w konsoli administracyjnej i/lub za pomocą API raportów. W ostatnim czasie Google dodało nowe zdarzenia w raportach dot. Google Drive:

  • Jeżeli użytkownik spoza domeny ogląda lub wykonuje jakąś operację w dokumencie udostępnionym bezpośrednio jemu (indywidualnie lub jako członkowi konkretnej grupy), takie zdarzenie i informacja o użytkowniku zostanie obecnie pokazana w raporcie. Do tej pory, takie zdarzenie było raportowane jako działanie użytkownika anonimowego.
  • Jeżeli użytkownik spoza domeny wykonuje jakąś operację w dokumencie udostępnionym publicznie za pośrednictwem udostępniania linków, takie zdarzenie zostanie zarejestrowane jako edycja przez anonimowego użytkownika. Do tej pory, w raporcie rejestrowane były jedynie zdarzenia dotyczące oglądania dokumentów.
  • Ponadto, w uzupełnieniu dotychczasowych raportów dotyczących użytkowników i klientów w Reports API, teraz pokazane zostaną także agregaty zachowań użytkowników, takie jak: tworzenie, edycja, oglądanie i usuwanie dokumentów.

Nowe informacje w raportach dla Dysku Google

Niestety na chwilę obecną, zmiany te są dostępne jedynie dla klientów korzystających z pakietu Google Apps Unlimited i Google Apps for Education. Zapraszamy do kontaktu celem poznania innych zalet pakietu Google Apps Unlimited (Bez ograniczeń).