Wyłączony widok wątków w aplikacji mobilnej Gmail

W aplikacji Gmail, odpowiedzi na wiadomości email są pogrupowane w „wątki”, aby łatwiej było je śledzić. Z drugiej strony jednak są użytkownicy, którzy wolą przeglądać swój skrzynką z wyłączonym widokiem wątków. Na przeciw potrzebom tych użytkowników Google wprowadza dodatkowe ustawienie pozwalające wyłączyć widok wątków.

Po wprowadzeniu zmiany ustawienie zostanie odziedziczone na podstawie ustawienia obecnego w przeglądarkowej aplikacji. Jeżeli tam posiadasz wyłączony widok wątków, zostanie to odwzorowane w Twojej aplikacji mobilnej.

Wyłączony widok wątków w aplikacji mobilnej

Szczegóły wdrożenia:

Dotyczy wszystkich wariantów G Suite. Zmiana będzie wdrażana stopniowo i powinna być widoczna w ciągu najbliższych 15 dni.