placeholder

Ważne: nowe ustawienia dot. udostępniania danych użytkowników w usługach Google

W celu umożliwienia większej kontroli nad danymi oraz ułatwić zachowanie zgodności z przepisami, 7 grudnia 2020 roku Google udostępni nowe ustawienie Inteligentne funkcje i personalizacja. To ustawienie, które znajdziesz w konsoli administracyjnej, pozwoli Ci określić, w jaki sposób będą wykorzystywane dane Twoich użytkowników w Gmailu, Google Chat i Google Meet oraz w innych usługach Google, których oni używają.

Poniżej przedstawiamy dostępne opcje.

 • Przed 11 stycznia 2021 r. będziesz mieć możliwość skonfigurowania i potwierdzenia domyślnych wartości ustawienia, by określić sposób używania i udostępniania danych Twoich użytkowników.
 • Jeśli nie wybierzesz domyślnego stanu ustawienia Inteligentne funkcje i personalizacjaod 11 stycznia 2021 r. Twoim użytkownikom będzie wyświetlać się prośba o jego samodzielne skonfigurowanie, co pozwoli im określić, jak mogą być używane i udostępniane ich dane. Tymi ustawieniami możesz zarządzać w konsoli administracyjnej Google, ale jeśli nie określisz ich, zanim zrobią to użytkownicy, nie będzie można ich zastąpić. Dowiedz się więcej o zmianach, jakie obejmą użytkowników.
 • Jeśli Ty ani Twoi użytkownicy nie dokonacie wyboru ustawień Inteligentne funkcje i personalizacjaod 25 stycznia 2021 r. użytkownicy nie będą mogli używać tych funkcji.

Co muszę wiedzieć?

Nowe ustawienia pozwalają określić, w jaki sposób informacje użytkowników przechowywane w Gmailu, Google Chat i Meet mogą być wykorzystywane oraz udostępniane w innych usługach Google, które są włączone w Twojej domenie. Tymi ustawieniami możesz zarządzać w konsoli administracyjnej w sekcji Inteligentne funkcje i personalizacja na stronach opcji Gmaila, Google Chat, Meet lub konta zgodnie z informacjami wymienionymi w tej tabeli:

Inteligentne funkcje i personalizacja na potrzeby Gmaila, Google Chat i Meet Inteligentne funkcje i personalizacja na potrzeby innych usług Google
Pozwala określić, czy dane z Gmaila, Google Chat i Meet mogą być wykorzystywane na potrzeby inteligentnych funkcji w tych usługach. Pozwala określić, czy dane z Gmaila, Google Chat i Meet mogą być używane do personalizacji działania innych usług Google.
Przykłady inteligentnych funkcji:

 • Automatyczne filtrowanie e-maili i określanie kategorii, takich jak Główne, Społeczności czy Oferty.
 • Inteligentne tworzenie wiadomości i Inteligentna odpowiedź w trakcie pisania e-maila.
Przykłady funkcji w innych usługach, które są personalizowane przy użyciu danych z Gmaila, Google Chat i Meet:

 • przypomnienia Asystenta o terminach rachunków,
 • łączenie Twoich planów podróży w Podróżach.
Dowiedz się więcej o wszystkich funkcjach, które uwzględniają powyższe ustawienia.

Co muszę zrobić?

Przed 11 stycznia określ, czy użytkownicy mogą korzystać z inteligentnych funkcji i udostępniania danych. Aby potwierdzić lub zmienić odpowiednie ustawienie, wykonaj opisane tu czynności:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej.
 2. Otwórz Ustawienia konta > Inteligentne funkcje i personalizacja.
 3. Wybierz Ustaw wartość domyślną dla użytkowników.
 4. Włącz lub wyłącz inteligentne funkcje i udostępnianie danych, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.

Co się stanie, jeśli nic nie zrobię?

 • Od 11 stycznia użytkownikom Gmaila będzie pokazywać się prośba o wybór, czy chcą włączyć ustawienia Inteligentnych funkcji i personalizacji. Ustawień użytkowników nie będzie można zastąpić.
 • Jeśli przed 25 stycznia 2021 r. użytkownicy nic nie zrobią, ich ustawienia Inteligentnych funkcji i personalizacji będą wyłączone, chyba że zostaną ponownie włączone w ustawieniach Gmaila.
 • Jeśli po 25 stycznia dodasz nowych użytkowników, ustawienia Inteligentnych funkcji i personalizacji będą dla nich domyślnie wyłączone do chwili, gdy włączą je w ustawieniach Gmaila.

Lepsze zabezpieczenia i ochrona prywatności użytkowników

Konta administratorów mogą mieć dostęp do treści użytkowników i danych o ich aktywności w usługach Google Workspace, np. dzienników kontrolnych w Gmailu i Google Chat. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i prywatność danych użytkowników, zalecamy ograniczenie uprawnień na kontach administratorów tylko do tych, które są wymagane do wykonywania podstawowych działań. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie uprawnień administratorów, by chronić prywatność użytkowników.

Więcej wiadomości

GoCloud Polska sp. z o.o.

Krzyżówki 13B/27 03-193 Warszawa

Uwagi: wejście od ul. Płochocińskiej, V piętro

Kontakt

Szybkie linki

Do góry