G Suite for Education – jak skonfigurować grupy?

PYTANIE: Zdefiniowaliśmy klasy jako Grupy Google dodając do nich uczniów, jednak grupy te nie podpowiadają się kiedy zaczynamy wpisywać fragment nazwy w Gmailu, Classroomie czy Dysku Google. Co może być przyczyną?

ODPOWIEDŹ: Jeśli została zdefiniowana Grupa Google odpowiadająca klasie np. [email protected] to należy zweryfikować ustawienia tej grupy w konsoli administracyjnej. Najważniejszym elementem jest przecięcie kolujmny Cała Organizacja i wiersza Publikowanie postów. Oznacza to, że każdy użytkownik G Suite for Education w szkole będzie mógł korzystać z przygotowanej definicji klasy. Całość ustawień powinna być następująca:

Klasa - Grupa Google - ustawienia

Dodatkowo należy zweryfikować ustawienia katalogu nazw w konsoli administracyjnej w zakresie udostępniania kontaktów wewnątrz organizacji. Domyślnie ta funkcja ze względów bezpieczeństwa jest wyłączona i należy ją świadomie włączyć. Robimy to w następujący sposób:

Klasa - Katalog Google - ustawienia

Uwaga: w ramach tworzenia środowiska G Suite for Education dla szkoły powstaje automatycznie Grupa Google o nazwie nauczyciele_classroom. Aby móc tworzyć zajęcia w Google Classroom trzeba być członkiem tej grupy zatem każdego nauczyciela powinniśmy też dodać (musimy też sami stworzyć grupę teachers_classroom i dodać do niej w/w grupę nauczyciele_classroom). Dla komunikacji z nauczycielami proponujemy utworzenie osobnej grupy np. [email protected], abyśmy mogli swobodnie kontrolować czy służy ona do komunikacji również uczniom czy tylko nauczycielom.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.