Uniwersytet Warszawski przechodzi na Google Apps


Brama UW

Ponad 58 tys. studentów UW może już używać zestawu narzędzi do pracy w chmurze, m.in. poczty elektronicznej Gmail, Dokumentów, Witryn, komunikatora Google Talk czy platformy blogowej Blogger. Wszystkie adresy e-mail studentów będą znajdować się w domenie uw.edu.pl . Co więcej Aplikacje Google są zintegrowane z obecnymi systemami informatycznymi uczelni. W niedalekiej przyszłości UW zamierza dołączyć m.in. YouTube i Google+.

Więcej informacji znajdziesz na stronie UW oraz na oficjalnym Blogu Google Polska.