G Suite for Education – jak skonfigurować grupy?

PYTANIE: Zdefiniowaliśmy klasy jako Grupy Google dodając do nich uczniów, jednak grupy te nie podpowiadają się kiedy zaczynamy wpisywać fragment nazwy w Gmailu, Classroomie czy Dysku Google. Co może być przyczyną? ODPOWIEDŹ: Jeśli została zdefiniowana Grupa Google odpowiadająca klasie np. [email protected] to należy zweryfikować ustawienia tej grupy w konsoli administracyjnej. Najważniejszym elementem jest przecięcie kolujmny Cała Organizacja […]

G Suite dla Szkół i Uczelni – jak zacząć krok po kroku

  Google od wielu lat oferuje uczelniom i szkołom publicznym rozwiązanie G Suite dla Szkół i Uczelni. Jest ono całkowicie darmowe, zarówno dla uczniów, absolwentów, jak i personelu szkoły (nauczycieli, administracji i pracowników technicznych). Oznacza to, że chcąc dysponować nowoczesnym narzędziem pracy, szkoła nie musi angażować żadnych środków na zakup oprogramowania, ani na jego utrzymanie. […]