Sprawdzanie pisowni w Nowych arkuszach Google

Google dodał właśnie możliwość sprawdzania pisowni w Nowych arkuszach Google (Google Sheets). Funkcja była już wprawdzie obecna w starej wersji arkuszy, jednak w Nowych arkuszach wraca z nowymi możliwościami, które powinny się sprawdzić w codziennym użytkowaniu.

Po pierwsze, pisownia jest sprawdzana na podstawie stron www, w podobny sposób, jak ma to miejsce w Dokumentach Google Docs) i Prezentacjach (Google Slides), więc słownik jest zawsze aktualny. Ponadto, tak samo jak w Dokumentach i Prezentacjach, użytkownicy mogą dodawać wyrazy do swojego własnego słownika, aby przyszłe sprawdzanie pisowni nie zaznaczało imion, nazwisk i specyficznych skrótów jako nieprawidłowe.

GoC Sprawdzanie pisowni

Nowe funkcje są dostępne po wybraniu menu Narzędzia / Pisownia. Wyniki korekty zostaną pokazane w prawym, górnym rogu ekranu, wraz z sugestiami korekty. Podpowiedzi mogą zostać zaakceptowane, zignorowane lub słowo może zostac wprowadzone do słownika.