Konfiguracja Gratis – oferta specjalna

Uwaga: oferta ważna jest do dnia 30/06/2014 włącznie.

 

W celu skorzystania z oferty należy przesłać na adres [email protected] zamówienie na usługi Google Apps dla Firm dla minimum 10 użytkowników w wariancie umowy na 12 miesięcy.

 

Mail powinien zawierać:

  1. Kod promocyjny w temacie wiadomości: REV0614GAPPS12
  2. Domenę, dla której ma zostać uruchomiona usługa
  3. Liczbę użytkowników dla której ma zostać aktywowana usługa (min. 10)
  4. Listę użytkowników do utworzenia w postaci: adres email, imię, nazwisko, jednostka organizacyjna, hasło początkowe
  5. Dane administratora serwera DNS lub adres, uzytkownika i hasło do panelu administracji wpisami DNS
  6. Dane rozliczeniowe firmy: nazwę, NIP, adres: ulica, kod pocztowy, miasto
  7. Dane kontaktowe osoby zlecającej usługę.
  8. Oświadczenie: Oświadczam, iż znane mi są warunki promocji Konfiguracja Gratis dla usługi Google Apps dla Firm i zgadzam się na otrzymanie faktury rozliczeniowej bez podpisu odbiorcy oraz zobowiązuję się do jej opłacenia w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania.

Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Usługa zostanie skonfigurowana w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia.