placeholder

Co nowego w Google Data Studio?

Zespół odpowiedzialny za Google Data Studio ostatnio bardzo ciężko pracował, by wprowadzić kolejne funkcje. Wprowadzone zostały bardziej przejrzyste tabele, kolorowanie liczb i inne sposoby wizualizacji danych. Poniżej wyróżnione zostały najważniejsze zmiany:

Czy potrzebujesz zawężenia dużego zbioru danych? Tabele przestawne pobierają wiersze ze standardowej tabeli i transformują je, aby stały się kolumnami. Pozwala to na reorganizację metryk i wymiarów oraz grupowanie i zestawianie danych w sposób, w jaki nie zapewnia tego standardowa tabela. Tabele przestawne pomagają również analizować relacje między punktami danych, które w innym przypadku byłyby trudne do wykrycia.

Więcej o tabelach przestawnych (Arkusze mogą teraz sugerować  tabele przestawne)

Skoordynowane kolorowanie wiąże kolory z określonymi danymi, co ułatwia porównywanie danych i wymiarów na różnych wizualizacjach. Po utworzeniu nowej wizualizacji Data Studio automatycznie łączy kolory z danymi, dzięki czemu pary kolorów i danych pozostają spójne ze wszystkimi filtrami i wersjami. Skoordynowane kolory są automatycznie włączane dla wszystkich nowych raportów. Funkcjonalność ta może zostać dodana do starych raportów ręcznie.

Więcej o skoordynowanym kolorowaniu

sampling-indicator

Na zrzucie ekranu powyżej, zarówno tabela jak i wykres prezentują  przykładowe dane z Google Analytics (pomarańczowa ramka); wykres geograficzny przedstawia inne dane. 

Google Analytics często pobiera próbki danych, aby zapewnić dokładne raportowanie w odpowiednim czasie. W raportach Data Studio znajduje się teraz prosty wskaźnik Próbek Google Analytics, dzięki któremu można wyświetlić dowolny komponent zawierający dane z przygotowanej próbki danych Google Analytics.

Więcej o wskaźnikach próbek

field-report-editing

Edycja pól raportów: Data Studio dodało ostatnio nowe funkcje, które ułatwiają tworzenie i edytowanie potrzebnych wizualizacji bez przechodzenia do źródła danych. Nowe opcje pozwalają na:

  • Zmianę nazwy pola;
  • Zmianę typu agregacji, typu składni i funkcji dat;
  • Zastosowanie % całości, różnicy w stosunku do wielkości całkowitej lub różnicy % całkowitej wartości w raportach.

Więcej o edycji raportów
images-in-tables

Wyświetlanie obrazów w tabelach: nowa funkcja Obraz jest sposobem na wyświetlanie miniatur obrazów w tabelach – na przykład pozwala na dodawanie miniatur filmów YouTube lub obrazów produktów do raportów.

data-control-updates

Kontrola danych pozwala każdemu zespołowi wybrać konta, które są dla nich istotne.

Aktualizacja kontroli danych: Kontrola danych pozwala każdemu użytkownikowi wprowadzić własne dane do istniejących raportów Data Studio. Oznacza to, że każdy użytkownik może wybrać z listy własnych kont, aby wypełnić wizualizacje – nie ma więc potrzeby tworzenia nowych raportów dla każdego konta i użytkownika oddzielnie. Dzięki temu możliwe jest skalowanie „szablonów” raportów wśród wielu użytkowników z różnymi dostępami do kont, co jest ważnym dodatkiem w przypadku agencji lub firm z oddziałami. Teraz Data Control obsługuje zestawy danych Atrybucja 360 (Atrybucja TV) i DFP (DoubleClick for Publishers).

Więcej o kontroli danych

To najważniejsze z wprowadzonych zmian w Google Data Studio. Warto również zaznaczyć, że choć nie jest to obecnie oficjalna usługa G Suite, Google Data Studio jest obecnie bezpłatne.


Jeżeli Twoja firma jest zainteresowana wykorzystaniem Data Studio w codziennej pracy, zapraszamy do kontaktu – pomożemy Wam stworzyć raporty oparte na Waszych danych.

Więcej wiadomości

GoCloud Polska sp. z o.o.

Krzyżówki 13B/27 03-193 Warszawa

Uwagi: wejście od ul. Płochocińskiej, V piętro

Kontakt

Szybkie linki

Do góry