Limity wysyłania wiadomości za pośrednictwem G Suite

Google Apps for Work, czyli teraz już G Suite charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością i stabilnością działania. W związku z tym, pojawia się duża pokusa, aby wykorzystać serwery Google do wysyłania dużej liczby wiadomości, np. o charakterze marketingowym.
Warto jednak pamiętać, że Google zdecydowanie zniechęca do takiego wykorzystywania usługi i zaleca korzystanie z rozwiązań firm trzecich, specjalizujących się w wysyłaniu wiadomości masowych.
SMTP
Jeżeli jednak, zastanawiamy się nad wysłaniem wiadomości za pośrednictwem serwerów Google, warto pamiętać o limitach takiej wysyłki.

Limity wysyłania za pośrednictwem serwerów SMTP Google

Aktualne limity przedstawia tabela na stronie wsparcia Google. Na codzień wystarczy jednak pamiętać, iż istnieje ograniczenie do 2000 wiadomości mailowych na użytkownika na dzień i 3000 różnych adresatów na dzień. Szczegółowe limity wysyłania obowiązujące na dzień dzisiejszy przedstawiamy poniżej.

Typ limitu Opis Limit
Liczba wiadomości na dzień Dzienny limit wysyłania* 2000 (500 na kontach próbnych)
Liczba wiadomości przekazywanych automatycznie Wiadomości przekazywane automatycznie z innego konta; nie są uwzględniane w dziennym limicie wysyłania 10 000
Filtry poczty przekazywanej automatycznie Ustawione na koncie filtry, które powodują automatyczne przekazywanie poczty 20
Liczba adresatów na wiadomość Liczba adresów w polach Do, DW iUDW pojedynczego e-maila* 2000 (500 zewnętrznych)
Liczba adresatów na wiadomość (wysłaną przy użyciu SMTP przez użytkowników POP lub IMAP) Obejmuje to e-maile wysłane przy użyciu przekaźnika smtp-relay.gmail.com i smtp.gmail.com Liczba adresów w polach Do, DW iUDW pojedynczego e-maila* 100
Łączna liczba adresatów na dzień Liczba adresów we wszystkich wysłanych wiadomościach (5 e-maili wysłanych na 10 adresów daje w sumie 50 adresatów* 10 000
Liczba zewnętrznych adresatów na dzień Adresy e-mail spoza domeny podstawowej, aliasów domeny i domen dodatkowych 3000
Liczba unikalnych adresatów na dzień Liczba adresów, które zostały użyte przynajmniej raz dziennie (5 e-maili wysłanych na 10 adresów daje w sumie 10 unikalnych adresatów)* 3000 (2000 zewnętrznych, 500 zewnętrznych na kontach próbnych)

* Obejmuje zarówno adresatów wewnętrznych, jak i zewnętrznych

Limity wysyłania za pośrednictwem przekaźnika SMTP (SMTP Relay)

Istnieje także możliwość wysyłania maili za pośrednictwem przekaźnika SMTP, który posiada własne limity wysyłania wiadomości, przestawione w osobnym artykule pomocy.

Jeżeli Państwa działalność wymaga wysyłki dużej liczby wiadomości, prosimy o kontakt – nasi konsultanci dobiorą odpowiednie rozwiązanie do Państwa potrzeb.