Adresy, numery telefonów oraz kontakty są konwertowane do linków w Gmail

Użytkownicy Gmaila często wymieniają między sobą informacje takie jak adresy, numery telefonów, aby skonfigurować spotkania, przedstawić kolegów i zaplanować wydarzenia. Cenny czas może zostać utracony przez konieczność kopiowania i wklejania tych informacji z e-maila do innych aplikacji, czy stron internetowych, dlatego Google przygotowało wreszcie mechanizm, aby zapewnić lepszy sposób wykonywania tych operacji. Gmail, Inbox na Androida i iOS w najnowszej wersji zaczną konwertować tekst na interaktywne hiperłącza, gdy tylko wykryją numery telefonów, adresy i adresy e-mail w wiadomościach.

 

Konwersja_na_linki

Jak to działa?

Kliknięcie linku adresu spowoduje przeniesienie użytkownika do Map Google. Kliknięcie adresu e-mail utworzy nowy e-mail, używając domyślnego klienta poczty e-mail użytkownika. Podczas korzystania z urządzenia mobilnego, kliknięcie numeru telefonu spowoduje uruchomienie żądania połączenia przy użyciu domyślnej aplikacji telefonu.

Linki w mailu Telefon