Proces audytu wyszukiwania informacji w firmie

Z reguły, każda ocena zawiera w sobie poniższe elementy. Oczywiście każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego też, jest ona zawsze dostosowywana do konkretnej sytuacji.

Omówienie celów biznesowych

Cele proponowanego zastosowania wyszukiwarki są przedyskutowywane z klientem w zakresie potrzeb biznesowych i usprawnienia procesów. Są one jasno udokumentowane na rzecz obu stron –  zarówno klienta jak i pracowników Revevol Polska.

Kompletny audyt dotychczasowej infrastruktury

Starszy konsultant Revevol Polska przeprowadza szczegółowy audyt istniejącej infrastruktury. Obejmuje to dogłębne zrozumienie wszelkich problemów związanych z bieżącą konfiguracją. Audyt obejmuje również obecny sprzęt, środowisko systemowe, polityki klienta oraz wydajność systemu.

Środowisko danych

Zawartość danych klienta (dane do zindeksowania przez wyszukiwarkę, dotychczasowe i potencjalne) są analizowane pod względem wielkości, zakresu, typu danych, formatu i zastosowania.

Wymagania użytkowników

Społeczności użytkowników (skupione lub rozproszone), ich role w procesach biznesowych oraz ich potrzeby informacyjne są w pełni badane.

Wymagania wydajnościowe

Pełne zrozumienie wymagań wydajnościowych jest niezbędne. Zbierane są przedewszystkim informacje dot. szybkości zapytań, przepustowości oraz czasu indeskowania.

Przegląd architektoniczny

Revevol Polska dokona wewnętrzną rewizji ustaleń przeprowadzoną przez Starszego Architekta oraz innych SME.

Przegląd biznesowy

Przegląd ze wstępnych ustaleń jest przeprowadzony z klientem. Zostają na nim omówione wszelkie możliwe opcje. Zebrana jest również opinia klienta na temat dotychczasowego postępu prac. Jest to bardzo pomocna i nieodłączna cześć przy przygotowywaniu sprawozdania z oceny.

Przegląd systemu

Opcje konspektu są omawiane z administratorami systemowymi klienta w celu zapewnienia funkcjonalności i zgodności polityki.

Sprawozdanie z oceny

Starszy konsultant sporządza sprawozdanie z oceny. Następnie jest ono sprawdzane przez Architekta Rozwiązania przed publikacją.

Prezentacja głównych spostrzeń, konkluzji oraz rekomendacji jest przedstawiana klientowi albo na spotkaniu u klienta albo poprzez wideokonferencje. Sprawozdanie z oceny jest następnie dostarczane drogą elektroniczną.