Wybór folderu docelowego przy kopiowaniu dokumentów, arkuszy i prezentacji

Dotychczas, podczas wykonywania kopii dokumentu w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google, kopia ta była automatycznie wstawiana do folderu Mój Dysk, zamiast folderu, w którym znajdował się oryginał, czego intuicyjnie oczekiwała większość użytkowników. Dlatego też, teraz wykonując kopię pliku, użytkownik ma możliwość wskazania folderu docelowego, w którym umieszczona zostanie kopia. Ta drobna zmiana pozwala na szybsze i łatwiejsze zapanowanie nad plikami aplikacji wchodzących w skład pakietu Google Apps for Work.

GoCloud_PL_Kopiowanie_dokumentu_folder