Rezerwacja zasobów udostępnionych w trybie 'wolny/zajęty’ w Kalendarzu Google

W chwili obecnej, korzystając z zasobów w Kalendarzu Google, kiedy administrator tworzy nowy zasób w konsoli administracyjnej, jest on domyślnie udostępniany w trybie 'widzi wyłącznie stan Wolny/Zajęty (bez szczegółów)’ wszystkim osobom w domenie, jeżeli tylko ustawienia udostępniania dla kalendarzy pomocniczych są ustawione na ’Tylko informacje o stanie Wolny/Zajęty (ukryj szczegóły wydarzenia)’. Przy tym domyślnym ustawieniu, zasoby nie mogą być rezerwowane przez użytkowników w domenie i wymaga udostępnienia zasobu przez administratora z ustawieniem 'może wyświetlać szczegóły wydarzeń’.

Gogole dodało właśnie nowe ustawienie w sekcji zarządzania Zasobami (Konsola administracyjna -> Aplikacje -> Google Apps -> Kalendarz -> Zasoby), pozwalające na rezerwację przez użytkowników, zasobów udostępnionych w trybie Wolny/Zajęty.

Rezerwacja zasobu w trybie wolny/zajęty

Nowe ustawienie ma następujące zalety:

  • Administratorzy mogą teraz domyślnie ukrywać niejawne szczegóły wydarzeń dla rezerwowanych przez użytkowników zasobów, pozwalając jednocześnie na samą rezerwację.
  • Administratorzy nie muszą już ręcznie modyfikować ustawień udostępniania każdego zasobu w celu udostępnienia go do rezerwacji przez użytkowników.

Ustawienie to będzie domyślnie wyłączone dla wszystkich istniejących użytkowników Google Apps, więc istniejące ustawienia rezerwacji nie ulegają zmianie.