PwC jedna z wiodących firm konsultigowych przechodzi na Google Apps

pwc google 2014-11-02

PwC wdrożył Google Apps for Work dla 45 000 pracowników w US i Australii. Wkrótce nastąpi rozszerzenie tego procesu na kolejne kraje. Eksperci PwC oszacowali przejście na rozwiązania Google jako bezpieczne, obniżające koszty i oferujące więcej szans i możliwości współpracy. Dodatkowo PwC i Google postanowiły połączyć swoje siły, wiedzę biznesową i nowoczesne technologie chmurowe, aby móc wspólnie rozwijać i budować rozwiązania oparte na najlepszych produktach Google. Współpraca ma ułatwić transformację przedsiębiorstwom, które chcą przenieść swoje procesy „do chmury”, przy wykorzystaniu doświadczeń PwC oraz jednej z najbardziej bezpiecznych platform czyli Google Cloud Platform.

Więcej informacji tutaj