Powiadomienia dotyczące udostępniania plików na urządzeniach mobilnych

W uzupełnieniu ostatniej możliwości zgłaszania prośby o dostęp do pliku w Google Drive na urządzeniach z systemem Android, od teraz także udostępnianie plików stało się prostsze dzięki nowym funkcjom aplikacji Dysku Google w systemach Android i iOS.

powiadomienia-google-drive
Powiadomienia dot. udostępniania (Android i iOS)
Użytkownicy korzystający z aplikacji Dysku Google otrzymają teraz natychmiastowe powiadomienie, kiedy tylko zostanie im udostępniony plik lub folder, co pozwoli na jego otwarcie jednym kliknięciem. Jeżeli właściciel pliku/folderu ma włączone powiadomienia, a dowolny użytkownik poprosi o udostępnienie takiego obiektu, właściciel otrzyma taką prośbę niezwłocznie na swoim urządzeniu mobilnym oraz będzie mógł błyskawicznie przyznać dostęp zgłaszającemu.

Powiadomienie o dostępności tej funkc ji zostanie wyświetlone użytkownikom przy pierwszym użyciu zaktualizowanej aplikacji Google Drive, będą oni mogli także wyłączyć powiadomienia w Ustawieniach.

Spójne udostępnanie pomiędzy platformami (iOS)
Google wprowadza bardziej spójne udostępnianie plików w aplikacji Dysku Google (oraz aplikacjach edycyjnych – arkuszach, dokumentach tekstowych i prezentacjach)pomiędzy platformami, co oznacza możliwość dodawania własnych wiadomości dla odbiorcy, bezpośrednio z aplikacji Dysku Google w momencie udostępniania pliku.

Łatwe udostępnianie zawartości osobom nieposiadającym konta Google (Android)
Do tego momentu, konto Google było niezbędne do obejrzenia udostępnionego pliku na urządzeniu z systemem Android. Teraz użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pliku bez potrzeby posiadania konta Google, tak, jak ma to miejsce w przeglądarce internetowej.