Nowy widok – Card View w Smartsheet

Oferowane przez nas rozwiązanie do zarządzania projektami w chmurze, czyli Smartsheet doczekało się nowego, ciekawego widoku – Card View. Widok ten pozwala na prezentację wielu typów informacji w postaci, do której przyzwyczajeni się uczestnicy projektów prowadzonych metodą zwinną, czyli Agile.

Smartsheet Card View

Przy użyciu tego widoku możemy prezentować zarówno lejek sprzedaży, zadania i problemy, backlog projektowy, zgłoszenia i incydenty napływające do zespołu helpdesk, czy wreszcie zadania w planie projektu.