Możliwość blokowania użytkownikom zmiany nazw ich profilów Google+

Administratorzy Google Apps mogą teraz blokować użytkownikom możliwość zmieniania nazw ich profilów Google+

Google udostępniło nowe ustawienie w konsoli administracyjnej pakietu Google Apps for Work, które pozwala administratorom kontrolować, czy użytkownicy mogą edytować nazwy swoich profilów Google+.

Domyślnie użytkownicy mogą zmieniać swoją nazwę wyświetlaną w profilu Google+. Teraz jednak administratorzy mogą zablokować możliwość zmiany nazwy. Jeśli to zrobią, wszystkie nazwy profilów Google+ zmienione przez użytkowników zostaną zastąpione odpowiednimi nazwami z katalogu w konsoli administracyjnej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zablokowaniu użytkownikom możliwości zmiany nazwy profilu w Google+, skontaktuj się z nami.