Kosz w Kalendarzu Google

Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek skasować wydarzenie w swoim kalendarzu, które natychmiast chcieliście odzyskać – tak, jak można to zrobić w GMailu lub Dysku Google? Teraz już możecie: w aplikacji Kalendarza Google pojawiła się nowa opcja, umożliwiająca przywrócenie wydarzeń usuniętych z kalendarza.
trash_gif
Kosz dostępny jest w menu sekcji Moje kalendarze, a także w Ustawieniach kalendarza. Funkcja ta jest dostępna zarówno dla kalendarzy podstawowych, jak i dodatkowych, dla ossób posiadającuch uprawnienia do edycji danego kalendarza.

Administratorzy mają możliwość śledzenia wydarzeń kasowanych i przywracanych z kosza dzięku raportowi Calendar Audit log w konsoli administracyjnej pakietu Google Apps.

Uwaga: Kiedy użytkownik po raz pierwszy usunie wydarzenie z udostępnionego kalendarza po wprowadzeniu tej funkcji, otrzyma jednorazową wiadomość email, wyjaśniającą zasadę działania Kosza.