Automatyczne numerowanie i punktowanie list, spacja cofająca autokorektę w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google

Google zgodnie z deklaracjami stale modyfikuje funcjonalność swojego pakietu biurowego. Od teraz listy będą automatycznie numerowane lub punktowane, jak tylko aplikacja wykryje, że użytkownik chciałby numerować lub wypunktować listę, na podstawie pierwszego znaku w akapicie.

Np. gwiazdka ‚*’ lub myślnik ‚-‚ wprowadzona na początku akapitu, uzupełniona spacją spowoduje automatyczne włączenie wypunktowania, bez potrzeby włączania opcji w menu. Identycznie, wprowadzenie ‚1)’ lub ‚a.’ uzupełnionego spacją, spowoduje włączenie automatycznego numerowania listy, tak samo jak inne odmiany, np. ‚I.’, ‚A’, itp.

Automatyczne rozpoznawanie list jest domyślnie włączone, ale można je wyłączyć w menu Narzędzia/Ustawienia.

Niejako w uzupełnieniu, naciśnięcie klawisza Backspace spowoduje cofnięcie ostatnio wykonanej operacji autokorekty, łącznie z rozpoznawaniem list automatycznych. Np. jeżeli użytkownik wprowadzi ‚(c)’ i system autokorekty zamieni ten znak na symbol copyright ‚©’, naciśnięcie klawisza Backspace spowoduje przywrócenie znaku ‚(c)’.