Audyt wyszukiwania informacji – korzyści

Użycie “audytu wyszukiwania informacji” w celu rozpoczęcia projektu wdrożenia narzędzia wyszukującego przynosi klientowi wiele korzyści.

Lepsze zrozumienie zakresu projektu

  • Przed zaangażowaniem znaczących środków, klient jest w stanie zobaczyć pełny zakres projektu przed jego rozpoczęciem. Zyskuje dzięki temu możliwość przewidzenia całkowitego kosztu projektu.
  • Nieplanowane zmiany zakresu projektu mogą zostać zminimalizowane poprzez udokumentowanie pełnego zakresu projektu, który zostanie zaakceptowany przez wszystkie zaangażowane strony.
  • Ukryte obszary problemowe, które powodują opóźnienie wielu projektów oraz przekroczenie budżetu są z góry wyłapywane.

Lepsza komunikacja i zarządzanie projektem

  • Proces oceny zapewnia, że wszystkie zainteresowane strony razem z organizacją klienta mają wkład do projektu. Projekt jest w pełni udokumentowany. Pomaga to zminimalizować chaotyczny wkład do realizowanego projektu. ‘
  • Sprawozdanie z oceny działa również jako narzędzie komunikacji pomiędzy klientem, a firmą Revevol Polska. Zapewnia również wspólne zrozumienie zakresu i celów projektu.

Nacisk na cele biznesowe

  • Poprzez zebranie wymagań i wizji klienta jak proponowany system wyszukiwania ma pasować do organizacji jako całość, proces oceny ma utrzymać nacisk na zwiększaniu zysków i korzyści dla firmy. Oprócz tego ma on podkreślić i umożliwić wykorzystanie nowych możliwości.
  • Dokładny przegląd wymagań i możliwości klienta w połączeniu z doświadczeniem Revevol Polska, bardzo często przynosi innowacyjne pomysły na dalsze wykorzystanie mechanizmu wyszukiwania.

 

Eksperci po Państwa stronie

  • Posiadamy duże doświadczenie w implementacjach wyszukiwarek. Wiemy gdzie znajdują się ukryte problemy oraz gdzie nieporozumienia występują najczęściej. Wiemy co zostało pomięte przez dostawców i co realistycznie można osiągnąć. Nasze doświadczenie może zostać użyte w celu dostarczenia planu od “A do Z” dla projektu wyszukiwania informacji w firmie.

 

Proces realizacji usługi „audytu wyszukiwania informacji” przedstawiony jest na kolejnej stronie.