Audyt wyszukiwania informacji w firmie

GoCloud Polska  oferuje usługę audytu wyszukiwania i udostępniania informacji w firmie. Celem usługi jest rekomendacja sposobu efektywnego wykorzystania posiadanych narzędzi, optymalizacja projektu wdrożenia wyszukiwarki bądź wybór odpowiedniej wyszukiwarki firmowej. Możliwe są rozmaite warianty projektu oceny, m.in.:

Audyt projektu wdrożenia wyszukiwarki: Analiza zagrożonego projektu wdrożenia wyszukiwarki i przywrócenie go do formy gwarantującej osiągnięcie założonych efektów. Nasze pragmatyczne podejście pomoże szybko i efektywnie zreanimować nieudane projekty wdrożenia wyszukiwarek.

Audyt wykorzystywanej infrastruktury wyszukującej: Ocena stanu infrastruktury wyszukiwania, zarówno programistycznej jak i sprzętowej, pod kątem zgodności ze strategią wyszukiwania korporacyjnego, opracowania takiej strategii, planowania lub racjonalizacji inwestycji. Tego typu projekty prowadzone są zazwyczaj w dużych organizacjach, charakteryzujących się dużym zbiorem danych, który wymaga dobrej wyszukiwalności. W organizacjach tych wykorzystywane są różnorodne aplikacje biznesowe lub istnieją już inne wyszukiwarki.

Badanie sposobu wykorzystania i eksploatacji wyszukiwarki firmowej: Poprawa i rozszerzenie zakresu oraz sposobu wykorzystania wyszukiwarki korporacyjnej pod kątem maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Wybór nowej aplikacji wyszukującej: Usługa oceny może zostać użyta w celu dostarczenia szczegółowego planu projektu dot. nowej wyszukiwarki. Nasze doświadczenie gwarantuje zastosowanie najlepszych praktyk oraz uniknięcie wielu pułapek, na które można natrafić w procesie wdrażania. Zapewniamy również dostarczenie innowacyjnych pomysłów.

W ciągu ostatnich czterech lat, zespół Revevol Polska wypracował  sposób podejścia do projektów dotyczących scentralizowanych aplikacji wyszukujących. Metodyka ta stanowi integralną część wszystkich naszych projektów tego typu, dzięki czemu wszyscy klienci mogą skorzystać z naszej wiedzy i doświadczeń.

Proces oceny nie jest czysto techniczny. Zespół Revevol Polska zbiera i dokumentuje wymagania biznesowe związane z wyszukiwaniem w organizacji, dzięki czemu mamy pewność, że aspekt technologiczny nie zdominuje procesu wyboru rozwiązania. Ocena potrzeb i oczekiwań oraz stanu obecnego jest kluczowym krokiem w metodyce Revevol Polska.

Projekty prowadzone są przez Specjalistę ds. Wyszukiwania Informacji, któremu asystuje zespół wyspecjalizowanych współpracowników. Nadzór nad nimi sprawuje Architekt Rozwiązania. Wyniki pracy są weryfikowane przez Głównego Architekta Revevol Polska przed dostawą do klienta.

 

Wynikiem prac jest raport zawierający zalecenia dotyczące narzędzia, projektu, podejścia, sposobów implementacji i późniejszej eksploatacji lub zmian w obecnych rozwiązaniach, ewentualnie szczegółowe plany dalszych prac. Dokument ten może zostać użyty przez zespół wewnętrzny klienta jako tzw. “blueprint” do projektu wdrożeniowego. Jest on dostarczany wraz z prezentacją wyników projektu obejmującą główne spostrzeżenia i rekomendacje.

Możliwe jest również zlecenie firmie Revevol Polska dalszych prac, w tym również wdrożenia. Raport z oceny może stanowić podstawę do określenia zakresu, warunków i harmonogramu dalszej współpracy, a więc opracowania wstępnej umowy (ToR, SoW). Istotnym elementem umowy jest plan projektu z dokładnym opisem wszystkich niezbędnych zadań związanych z kompletną implementacją:

  • Szczegółowy projekt graficzny;
  • Instalacja urządzenia;
  • Konfiguracja i optymalizacja pod kątem spełnienia wymagań biznesowych;
  • QA (zapewnienie jakości);
  • Testowanie;
  • Go Live (produkcyjne uruchomienie narzędzia);

Wstępna umowa, po zaakceptowaniu przez klienta stanie się postawą do realizacji projektu wdrożenia.

O korzyściach z „audytu wyszukiwania informacji” przeczytaj na kolejnej stronie, a przebieg realizacji usługi audytu znajdziesz tutaj.