Audyt operacji na Grupach Google dostępny w logu kontrolnym

Logi kontrolne Google Apps for Work (audit logs) pozwalają administratorom Google na monitorowanie działań użytkowników w różnych aplikacjach, np. w Kalendarzu Google lub Dysku Google, pozwalając na łatwiejsze wsparcie użytkowników i podnosząc wiedzę i kontrolę administratorów. Od teraz, także Grupy Google będą podlegać monitorowaniu w logu zdarzeń.

Dostępność monitorowania Grup Google oznacza widoczność działań użytkowników usługi w konsoli administracyjnej oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego Reports API. Administratorzy mogą zobaczyć zdarzenia dotyczące Grup, takie jak zmiana ustawień i uprawnień dotyczących grup, działań moderacyjnych, a także działań dotyczących członkostwa w grupie (np. dodania, usunięcia, zablokowania, odblokowania, zaproszenia i dołączenia do grup), wykonane przez użytkowników z poziomu usługi. Dodatkowo, administratorzy mogą skonfigurować własne powiadomienia dot. konkretnych zdarzeń, aby efektywnie śledzić i reagować na istotne zdarzenia w usłudze Grup Google.