Aktywne wykresy w prezentacjach i dokumentach

Wykresy są doskonałym narzędziem do prezentacji danych w atrakcyjny sposób. W zastosowaniach biznesowych, te same dane mogą być wykorzystywane w wielu dokumentach i prezentacjach jednocześnie. Jeżeli zawartość wykresu ulega zmianie, istnieje konieczność aktualizacji wszystkich prezentacji i dokumentów, co może być czasochłonne. Do tej pory Google uważało, że nie ma potrzeby zamieszczać aktywnego wykresu w dokumencie lub prezentacji, skoro w każdej chwili obok można otworzyć dokument źródłowy. Podejmując walkę z konkurencją na polu pakietu biurowego, konieczne stało się jednak dostosowanie do możliwości produktów konkurencyjnych. Stąd teraz istnieje możliwość dodania nowego, aktywnego wykresu do dokumentu lub prezentacji, a następnie jego aktualizacja jednym kliknięciem.

Aktywny wykres w prezentacji

W celu wstawienia wykresu należy przejść do menu Wstaw > Wykres w Dokumentach Google (Google Docs) lub Prezentacjach Google (Google Slides), a następnie wybrać opcję Z arkuszy. Po wybraniu arkusza źródłowego, wskazać plik na Dysku Google i wykres, który chcemy wstawić. Jeżeli zaznaczymy opcję zlinkowania wykresu z arkuszem, będziemy mogli aktualizować wykres, jak zmieni się zawartość arkusza źródłowego. Jeżeli nie będziemy chcieli aktualizować wykresu, wystarczy wyłączyć link przy pomocy przycisku na górze wykresu. Co ważne, ta sama funkcjonalność dostępna jest przy kopiowaniu i wklejaniu wykresu do pliku dokumentu lub prezentacji.

Wybór wykresu w dokumencie

Możliwość importu i aktualizacji połączonych wykresów jest dostępna wyłącznie dla współpracowników z uprawnieniami do edycji dokumentu, prezentacji lub powiązanego arkusza.

Połączone wykresy